Đèn pha năng lượng mặt trời

Showing all 10 results

  Mã sản phẩm : MD-FA6100

  Đèn pha năng lượng mặt trời 100W MATDO MD-FA6100
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 25W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-25Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 224 chip Epistar 5730
  • Công suất: 100W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 260m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 6 - 8m
  • Kích thước đèn: 295 x 255 x 94
  • Kích thước tấm pin: 350*535*17mm

  1.590.000

  Mã sản phẩm : MD-FS5120

  Đèn pha năng lượng mặt trời 120W MATDO MD-FS5120
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 20W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-20Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 144 chip Epistar 2835
  • Công suất: 120W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 100m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 6-8m
  • Kích thước đèn: 235 X 180 X 55mm
  • Kích thước tấm pin: 350 x 460 x 17mm

  1.350.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6200

  Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MATDO MD-FA6200
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 15W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-35Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 420 chip Epistar 5730
  • Công suất: 200W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 320m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 7-9m
  • Kích thước đèn: 365 x 295 x 95mm
  • Kích thước tấm pin: 350 x 680 x 25mm

  1.850.000

  Mã sản phẩm : MD-FS5200

  Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MATDO MD-FS5200
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 30W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-25Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 240 chip Epistar 2835
  • Công suất: 120W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 260m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 7-9m
  • Kích thước đèn: 290 x 235 x 55mm
  • Kích thước tấm pin: 350 x 535 x 17mm

  1.950.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6025

  Đèn pha năng lượng mặt trời 25W MATDO MD-FA6025
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 8W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-5Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 56 chip Epistar 5730
  • Công suất: 25W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 80m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 3-5m
  • Kích thước đèn: 171 x 155 x 60
  • Kích thước tấm pin: 340*175*17mm

  690.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6300

  Đèn pha năng lượng mặt trời 300W MATDO MD-FA6300
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 40W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-40Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 780 chip Epistar 5730
  • Công suất: 300W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 380m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 8-10m
  • Kích thước đèn: 430 x 365 x 95mm
  • Kích thước tấm pin: 450 x 670 x 25mm

  2.200.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6400

  Đèn pha năng lượng mặt trời 400W MATDO MD-FA6400
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 50W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-50Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 780 chip Epistar 5730
  • Công suất: 400W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 450m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 9-11m
  • Kích thước đèn: 430 x 365 x 95mm
  • Kích thước tấm pin: 530 x 670 x 25mm

  2.600.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6040

  Đèn pha năng lượng mặt trời 40W MATDO MD-FA6040
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 10W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-10Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 90 chip Epistar 5730
  • Công suất: 25W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 100m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 4-6m
  • Kích thước đèn: 225 x 197 x 75
  • Kích thước tấm pin: 340*230*17mm

  880.000

  Mã sản phẩm : MD-FA6060

  Đèn pha năng lượng mặt trời 60W MATDO MD-FA6060
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 15W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-15Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 120 chip Epistar 5730
  • Công suất: 60W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 180m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 5-7m
  • Kích thước đèn: 250 x 218 x 78mm
  • Kích thước tấm pin: 350 x 350 x 17mm

  1.150.000

  Mã sản phẩm : MD-FS5060

  Đèn pha năng lượng mặt trời 60W MATDO MD-FS5060
  • Tấm pin mặt trời polycrystalline 15W 6V
  • Hiệu: MATDO (Công nghệ Đức)
  • Pin sắt photphat LiFePO4 32650-15Ah 3.2V
  • Số lượng chip led: 80 chip Epistar 2835
  • Công suất: 60W
  • Góc chiếu sáng: 120 độ
  • Thời gian sạc: 4-6 giờ
  • Thời gian sử dụng: 18-24 giờ
  • CCT: 7000-8500K
  • Vật liệu: nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực
  • Chế độ làm việc: cảm biến ánh sáng + remote điều khiển thông minh
  • Chỉ số chống nước IP67
  • Diện tích chiếu sáng: 100m2
  • Độ cao lắp đặt đèn: 5-7m
  • Kích thước đèn: 190 X 170 X 55mm
  • Kích thước tấm pin: 350 x 350 x 17mm

  990.000
0938 98 9495
Chat zalo
Chat zalo